-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۲, دوشنبه

این فهرست ساختۀ پاکستان وطالب به نام مبارزه با داعش است

 

تا نشان دهند که طالبان در34 ولایت افغانستان، برضد امیران داعش می جنگند تا به تعهدات شان دربرابر امریکا، روسیه، ایران، چین و سراسر دنیا پای بند بمانند. درین لست ساخته گی ادعا شده که داعش به منظور ایجاد نظام اسلامی خلافت درافغانستان، برای ۳۴ ولایت افغانستان امیران جهادی خود را تعین کرده اند. حال آن که داعش یک نام است و نیم رخ دوم طالبان است. طالبان درتبلیغات خود درمبارزه با جبهه مقاومت ملی، برآنان برچسب طالب می زند تا هم نام شان را مترادف با داعش درگوش ها بنشاند و هم از دنیا امتیاز بگیرد که ما برای امنیت شما هم می رزمیم!