-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳۰, جمعه

اوضاع وحشتناک هنوز برای بسیاری ها قابل پیش بینی نیست

 برخورد کانکریتی و تشدد غیرقابل تغییر طالبان برضد مردم، قتل، شکنجه، سرتمبه گی، جهل وبدویت و گرسنه گی، تبعاتی دارد که شکست اول طالبان یاد شان برود. 

من که هرچه فکر می کنم، هیچ وجه مشترکی بین طالبان و مردم تاجیک، هزاره و ازبک وجود ندارد. یعنی همزیستی از بیخ و بنیاد خراب بود و خراب تر شده است و قابل ترمیم هم نیست.

 قابل ترمیم به خاطری نیست که طالب یک جریان نیابتی - استخباراتی غیرقابل تغییر و تعدیل است. تفاوت بین مردم و طالبان، به اندازه رنگ سیاه و سفید است. پس جنگ شدت می گیرد ودیر یا زود توفان هایی از هر استقامت فواره کشیدنی است. برای قشرمیانی پشتون، یک آزمون تاریخی و تلخ است. آیا با مردم شان می مانند یا طرف طالبان را می گیرند؟