-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

چرا ايرانِ آخوندی، از«مقاومت» در پنجشير حمايت نمی کند؟

احمد بارز

در برنامهٔ «پَرکار» تلويزيون «بی بی سی» گفته شد که احمد مسعود که زیر نام رهبر جبههء مقاومت در پنجشیر اعلام شد، توسط رسانه های «سپاه پاسداران» ایران، هم‌ پیمان امریکا قلمداد شد! 

اين مسأله را بسيار کوتاه و مؤجز بررسی می کنم:

رژيم آخوندی ايران، در تمام سالهای جنگ افغانستان و دو اشغال خارجی (شوروی و امريکا)، از «مجاهدين» افغان بشمول گروه های جهادی شيعه مذهب، بخاطری حمايت کرد، که مخالف حضور «ابرقدرت» ها در افغانستان بود. 

به بيان ديگر، مهمترين هدف در پلان های کلان رژيم آخوندی در منطقه، بيرون ساختن ابرقدرت ها از افغانستان بود، نه فقط حمايت از اهل تشيع. حمايت ايران از  اهل تشيع در افغانستان، جز و بخشی از آن پلان بوده است...

حالا که امريکا از افغانستان بيرون شده است، رژيم آخوندی ايران، با اينکه از لحاظ مذهبی و فشارهائيکه از جانب «طالبان» بالای اقليت های مذهبی اهل تشيع و هزاره های افغانستان تحميل می گردد، ناراضی می باشد، اما ناگزير است از «طالبان» حمايت کند.

ايران، علاوه از دفاع مذهبی، به منافع منطقوی اش (بيرون راندن ابرقدرت ها از افغانستان)، امنيت مرزی اش با افغانستان، مسألهٔ تقسيم آب و اختلافاتی که در اين رابطه وجود دارند و به علاوه چشم انداز اقتصادی اش با بزرگترين هم پيمان منطقوی طالبان (پاکستان) را نيز اهميت می دهد و لذا نمی خواهد در دشمنی آشکار با «طالبان» قرار گيرد و از «مقاومت دوم» به شمول گروه های شريک اش (تنظيم های جهادی اهل تشيع) دفاع نمايد... 

رژيم آخوندی ايران، به اين باور است که، جز کشورهای غربی در رأس امريکا، هيچ کشوری به شمول روسيه و چين، نمی خواهند از مقاومت در پنجشير حمايت کنند، زيرا با اين حمايت، دوباره آب در آسياب امريکا خواهد ريخت!..