-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۵, چهارشنبه

ارتش و دولت پاکستان بار دیگر در برابر هم قرار گرفتند


بر سر نزدیکی به امریکا و یا چین- ترجمه نعمت بوستانی

 یولیا یوزک مفسر و خبرنگار روس در فیسبوک خود نوشته است:

 در اسلام آباد پایتخت پاکستان، پنجشنبه روز کاری است و عمران خان، نخست وزیر این کشور روز جمعه برای یک سفر چند روزه عازم عربستان شد. نخست وزیر تا آخرین لحظه قبل از حرکت به سوی عربستان حکم رئیس جدید ISI (استخبارات) را امضاء نکرد. رئیس جدید استخبارات از سوی فرماندهان ارتش معرفی شده است. ارتش روز 22 اکتبر را آخرین مهلت برای امضای حکم جدید رئیس استخبارات پاکستان توسط نخست وزیر تعین کرده بود.

بدنبال تعلل عمران خان از تایید و امضای حکم رئیس جدید ISI، در خیابان‌های راولپندی ناگهان تظاهرات خیابانی علیه تورم شروع شد. روز چهار شنبه مردم به خیابان‌ها آمدند و« اپوزیسیون» تهدید به راهپیمایی به سمت پایتخت کرد. اقدام‌های مشابهی نیز در کراچی آغاز گردید.

با به خیابان فراخواندن میلیون‌ها نفر در شهرهای پاکستان ارتش قدرت نمائی خود در برابر دولت را آغاز کرد. آیا این قدرت نمائی می رود تا سرنوشت رئیس دولت پاکستان را رقم بزند؟

در این وضعیت دو گزینه وجود دارد: عمران خان رئیس ISI تحمیل شده از سوی ارتش را تایید کند و با آرامش خیال به سوی عربستان پرواز ‌کند و یا اینکه از امضا کردن حکم خود داری کند و سیل مردم به خیابان‌ها سرازیر شوند.

عمران خان وارد یک بازی دوگانه میان چین و امریکا شده است. او در سفر به عربستان با "جان کری" وزیر خارجه دولت اوباما که اکنون مسئول امور آب و هوائی شده اما پیام های ویژه رئیس جمهور را به این و آن رئیس جمهور و رئیس دولت ابلاغ می کند و همزمان با سفر عمران خان، او نیز در ریاض بود دیدار کرد. در دیدار عمران خان و جان کری، رئیس ISI که ارتش خواهان برکناری او بود نیز همراه عمران خان بود. قرائن نشان میدهد که ارتش پاکستان طرفدار حفظ و حتی گسترش رابطه با چین است اما عمران خان به ترمیم رابطه ضربه دیده پاکستان با امریکا و حتی هندوستان است. او در ریاض و پس از دیدار با جان کری گفت که مایل به حل مسئله مورد مناقشه تاریخی هند و پاکستان بر سر کشمیر است. امریکا می کوشد هند را رقیب چین در طرح جاده ابریشم کند و از این طریق مانع تعمیق رابطه پاکستان و چین شود.

این نکته نه بر عربستان و ایران و نه بر چین و روسیه پنهان نیست که پاکستان، پس از خروج نظامیان امریکائی از افغانستان، بر دولت طالبان در افغانستان تسلط دارد. هر تغییر و تحول و جابجایی سران در حکومت طالبان در افغانستان بدون توجه جدی به نقش پاکستان امری است نا ممکن. طالبان مساوی است با پاکستان و نمایش‌های سران عمامه بسر در افغانستان بیشتر شبیه یک نمایشی سیرک مانند است. در این معادله، نقش رئیس استخبارات پاکستان که سازمان اطلاعات پاکستان است و تابع ارتش این کشور بسیار کلیدی است و ارتش حاضر نیست این کلید را بدست دولت بدهد.