-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

داعش و طالب دو روی یک سکه اند

 طالبان درپاسخ به اظهارات ولادیمیر پوتین که داعشی ها از سوریه و عراق درحال انتقال به افغانستان اند، گفته اند که این امکان ندارد. طالبان از یک نظر راست می گویند. ظرف 18 ماه مذاکرات پشت پرده بین پاکستان، خلیلزاد وطالبان، روی آیندۀ داعش نیزهم آهنگی ها و بندوبست هایی صورت گرفته است که از افشای آن جداً پرهیز می شود.

درمذاکرات سری، داعش به حیث شاخۀ دیگرطالبان، پس از سقوط «جمهوریت»، نسبت به طالب، مأموریت جداگانه را به دوش دارد. طالب حکومت را در دست می گیرد و داعش، به استقامت آسیای میانه و ایران حرکت می کند. پوتین و ایران اگر فکر کنیم این را نمی دانستند؛ اشتباه می کنیم؛ از همه چیزآگاه بودند؛ اما برای ایران و روسیه، بیرون کردن قوای نظامی امریکا از کوهستانات استراتیژیک افغانستان دراولویت بود. حال که آن اولویت برآورده شده، درتلاش خنثی کردن مفاد توافقات مخفی بین خلیلزاد - طالبان و سرپرستی پاکستان برآمده اند.

نتیجه: هردو شاخه ( طالب وداعش) درهم آهنگی کامل به سوی آسیای میانه جلومی روند. اولی به نام امارت اسلامی و دومی به حیث نیروی خلافتی به آتشبازی مشغول می شوند. به نظر بنده، درماه های آینده، مانور وحتی هجوم سرکوب گرانۀ روسیه و ایران علیه داعش ( درقلمروطالب) آغاز و سریعاً شدت خواهد گرفت. درین میان جبهه مقاومت ملی نیز به عنوان جریان ضد تروریستی از هرسو، مورد حمایت قرار می گیرد.