-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۰, شنبه

ارسال پول از سوی درغل بابا به ظاهر اغبر


اطلاعاتی در دست است که اشرف غنی به هدف تخریب جبهه مقاومتدر تاجیکستان برای  ظاهراغبر توسط  محب پول فرستاده بود تا به تعدادی از پیرامونی ها در محور جبهه مقاومت توزیع شود. محور غنی – اتمر اکنون فعال شده است. شماری از دوستان باور کرده اند که شرکای غنی ناپدید و از صحنه بیرون اند؛ چنین نیست. 

هدف، مزاحمت به فعالیت های احمد مسعود است. قصد دارند در درون مقاومت موریانه تولید کنند.