-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۲, دوشنبه

عملیات مشکوک سفارت قطر در کابل


سفارت قطر در هتل سرینای کابل یک گروه ویژه یی را مستقر کرده است که هدف از آن شناسایی و تماس با خبرنگاران، فرهیخته گان، صاحبان نهاد های فرهنگی و کسانی است که حضور شان درداخل افغانستان با خطراتی مواجه است. اما گزارشنامه افغانستان دریافته است که به بهانۀ افراد واجد شرایط که باید به کشورهای اروپایی منتقل شوند؛ شماری ازافراد با رفتار واعتقادات افراطی مشابه به طالبان درفهرست جا می گیرند و ماهرانه به اروپا و امریکا فرستاده می شوند.

حتی منابعی می گوید که این سفارت اقدام به اعزام تروریست های شهری طالب ها به کشورهایی چون کانادا ، فرانسه، آلمان، هالند، ناروی، سویدن و... می کند. راستی آزمایی این گزارش کارآسانی نیست؛ اما از آن جایی که کشورهای خلیج درکل، اجندای ضد افغانستان را پیش می برند؛ هیأت قطری ممکن است درچینش و گزینش افراد، همزاد پنداری پیشه کرده و افراد واقعاً نیازمند را فراموش کرده و درعوض، مانند شرکت کام ایر، بسته گان خود را به نام های مختلف از کشور خارج کنند.