-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۸, شنبه

یک گام تاریخی در مبارزۀ سیاسی

گفتمان مبارزه برای عدالت در احوال امروز، مؤلفه اصلی جنگ و صلح درجهان امروز است. گفتمان عدالت، بخش اعظم هویت خود را در منازعات جهانی کنونی، از افغانستان زخمی و زیرپا شده برداشت می کند. 

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار عکس کوروش و احمد مسعود در توییتی روز کوروش را تبریک گفت و نوشت: 
"کوروش که اولین منشور حقوق بشر در تاریخ را اعلام کرد، یکی از بزرگترین رهبران رهایی‌بخش تاریخ و تمدن ما بود. جبهه مقاومت ملی افغانستان این میراث اجدادی را با دفاع از حقوق بشر، ارزش مقدسی که در DNA تمدن ما نهفته است، ادامه خواهد داد."
 
این اقدام جبهه مقاومت، درسطح داخل و خارج هنگامه ساز است.