-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۹, یکشنبه

حضور ملا هیبت الله در قندهار ادعای کذب است


 یک گزارش غیرواقعی از سوی یکی ازافراد میان پایۀ طالب، ازطریق نشر تویتری به دهان رسانه ها داده شده که گویا ملا هیبت الله درمحضرشماری از مردم در قندهار سخنرانی کرده است. 

گزارشنامه افغانستان درتماس با چندین منبع غیر رسمی درکابل و قندهار خبرمی دهد که حضور ملاهیبت الله در قندهار از بنیاد بی اساس است و هیچ کسی درمحضر قندهاری ها سخنرانی نه کرده و کسی به نام هیبت الله نیز وارد قندهار نشده است. هیچ عکس، شاهد صحنه، مدرک شنوایی و ... درین باره وجود ندارد. 

دیشب یک مجلسی از ملاها دایر بوده که هیچ نشانه یی از هیبت الله به چشم نخورده است.

ملاهیبت الله یک شبح ناپایداری است که سابق درکویته ظاهر می شد؛ اما دست کم از دو سال به این سو، هیچ رد ونشانی از وی دیده نه شده است. قبلاً گزارش های چندی درذکر مرگ یا ترور وی در رسانه های اجتماعی رؤیت شده است.