-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۴, چهارشنبه

امرالله صالح به استانبول گریخت

 گزارشنامه افغانستان به نقل از «یک» منبع خبرمی دهد که امرالله صالح از یگانه  پایگاه برون مرزی مقاومتچی ها درشهردوشنبه تاجیکستان به استانبول کوچ کشی کرده است.

ذبیح الله حسین خیل  داماد امرالله صالح در یک مجلس  تاجران پشتون در استانبول  از فرار  خسرش یاد آور شده و گفته است که تلاش دارند تا ویزای دبی را به صالح بگیرند تا پیش اشرف غنی به ابوظبی برود.

 او درروی زمین، هیچ  گاه ردپای معبود خود را رها نمی کند؛ چه دردوشنبه باشد؛ چه دراستانبول چه درهرجای دیگر. صالح دردوشنبه از سوی همه طرف ها و شخصیت ها به شدت منزوی شده بود.

گزارشنامه افغانستان تا لحظۀ نشراین خبرموفق نشده است تا این خبر را با منابع دیگر راستی آزمایی کند.