-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۶, پنجشنبه

واقع بینی جالب یک تحصیل یافتۀ هزاره


پشتون درتحلیل قدرت، خبره است. ما از آن سر درنمی آوریم!

 تعدادی از برادران پشتون در کشور استرالیا به سناتوران شان نامه نوشته و خواهش کرده که در پروسه آوردن مهاجران جدید از افعانستان دقت زیاد کند تا نشود هزاره ها و لشکر فاطمیون از این فرصت استفاده کرده وارد خاک آن کشور شود. هزاره های استرالیا شيون غرا و عاشورایی در فیسبوک های شان به زبان فارسی و برای مخاطبان در افعانستان بپا کرده است. از تمام ماجرا چند نکته ماحصل این محفل میشه:

۱. برادران پشتون کار هدفمند و مطابق به روش همان ملک را کرده است. مطالعه کرده، شیوه های تاثیر گذاری را بررسی و راهی را رفته است که در آن جامعه موثر است. هرکس و قوم دیگر نیز اگر انگیزه خدمت برای قومش را داشته باشد باید مطابق قانون و شیوه های کشور مربوطه شان کار کند. کدام اشکال نیست.

۲. لشکر فاطمیون تهمت ناروا بر جامعه هزاره است که در افعانستان وجود خارجی ندارد. اما هیچ هزاره ای در مقام سیاست گذاری و آکادمیک نتوانسته این اتهام را از ما پاک کند. عیب خود ما است. شخصا باور دارم کاش چنین لشکری می‌بود تا هزاره هم مثل گوسفند در هرجای بی‌دفاع قربانی نمیشد.

۳.  هزاره ها بیشترین تعداد جامعه مهاجر را در استرالیا دارد. آیا در میان این جمعيت بزرگ، یک تعداد استاد و دانشگاهی از نسل دوم و سوم پیدا نمی‌شود تا جواب نوشته آنها را با نوشته، استدلال و شیوه خود شان بدهد؟ از تاریخ مهاجرت هزاره ها به استرالیا سالها می‌گذرد و نسل دوم و سوم هزاره به وقت خوبی شان رسیده است. آیا استاد دانشگاه، وکيل، متخصص، نويسنده، و سیاست مدار در بین شان نیست؟ اگر نیست واقعا فاجعه است، اگر هست و احساس ندارد فاجعه‌ بدتر است!

۴. پشتون ها اتحاد بی نظیر سیاسی دارد. وقتی پای منافع سیاسی در میان باشد، هیچ اختلاف فکری و عقیدتی مانع یکجا شدن شان نمی‌شود. بعد از سال‌ها یک طیاره اردو در بهسود سقوط کرد و معلوم هم نشد که علی پور دخیل بود یا کسی و گروپ دیگر اما صدای انتقام از طالب و غیر طالب بلند شد. امروز که طالب حاکم است، روشنفکر ترین پشتون هم ساکت است و به زعم شان چیزی مهمی اتفاق نیافتاده است.  یک برادر رفته و برادر دیگر آمده است.. چقدر ما از این اتحاد درس میگیریم؟ هیچ! من اگر کسی میبودم و شوم باید پشتو و " پشتون والی" را خوب یاد بگیرم و یاد بدهم تا کود و رمز و راز این اتحاد را درک کنم. 

۵. بخواهیم و نخواهیم پشتون ها روايت مسلط شان را در افعانستان و بیرون از آن به همه قبولانده و مکتوب کرده است. امروز یک دروغ خلیل زاد، اشرف غنی..... تمام راست و حتی قتل عام و قربانی مارا ضرب صفر می‌کند. چرا پشتون ها به چنین قدرتی رسیده است؟ هیچ ربطی به تعداد نفوس اونا و ما ندارد. گپ اصلی اما این است که آنها مناسبت و زبان قدرت و تعاملات را خوب یاد گرفته است. می فهمند دنیا از چه خوشش می آید و چه معیارها تصمیم گیری های مهم را تغییر می‌هد. مثلا اشرف غنی، خلیل زاد و دیگران قبل از اینکه نسخه رهایی بخش برای جامعه پشتون  در فیسبوک نوشته کند، وارد دانشگاهای برند دنیا مثل شیکاگو، کلمبیا.... میشوند، دکترا می‌گیرند، زن خارجی می‌کنند و شش رقم بيعت با خارجی‌ها کرده  و بعد زمام امور افعانستان را بدست می‌گیرند و هر رقم دل شان خواست می‌چرخاند. 

حالا شما بگویید: اگر من رییس جمهور آمریکا باشم، به حرفی یک کسی که دکترا از دانشگاه شیکاگو دارد، انگلیسی را بهتر از من تکلم می‌کند و مناسبات واشنگتن را قوی تر از من بلد است گوش میدهم یا به روضه خوانی فارسی و برگرفته از ترجمه ایرانی جواد سلطانی، علی امیری...و رضا سرور؟

راه سیاست از کربلا، فیسبوک و برچی تیر نمیشه، از مسیر دانشگاه ها، انگلیسی خواندن و آشنا شدن با زبان و دهلیز های اصلی قدرت است. برادران وخواهران فراری ها و مهاجران هزاره باید بار سنگین این مسؤلیت را برشانه های خود احساس کنید و به نسل بعدی انتقال بدهيد

طولانی‌ و گدود شد‌. معذرت می‌خواهم 

خواهش میکنم این پیام منو کاپی کرده‌ درتمام آدرس هاي مجازي تان نشر کنيد تا حداقل مهاجرين ما بيدار شود مامردم داخل‌ کشور بیزو هرلحظه مرگ را تجربه میکنیم 

ازما چيزي ساخته نیست. 

این متن کاپی شده است.