-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۲, دوشنبه

زخم زنی مقاومتچی ها درحال گسترش است

نورخراسانی -  رخه پنجشیر

امشب بعد از شام یک موتر طالبان با ماین مقناطیسی منفجر داده شده و قطعه سرخ طالبان هدف حمله چریکی قرار گرفته است.

هدف این حمله فرمانده قطعه سرخ طالبان بود که شدیدا از ناحیه سمت راست شکم زخمی شده که از بازارک میخواست وارد رخه شود.