-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳, دوشنبه

اوضاع قفل شده بالاخره به کدام جهت روان است؟

درعقب صحنۀ امارت اسلامی گیرافتاده دروضعیت خاص، نمایش دپلوماتیک روسیه، ایران و اروپا درمواجهه با طالب، مساعی شباروزی پاکستان دررسمیت بخشی طالبان، جریانات به مراتب پیچیده یی وجود دارد.

 اما چیزی که پیچیده گی ندارد و حتی فاجعه کامل به حساب می آید، وخامت اوضاع معیشت مردم در داخل افغانستان است. نیروهای مقاومت ملی درمحور های حساس کوهستانی بسیج شده می روند. اما  آیا جنگی از خارج از مرز ها به سوی افغانستان درحرکت است؟ دنیا با یک گروه تروریستی می تواند کنار بیاید؛ می تواند با آن دشمنی کند؟ هردو مساله اش کاری دشوار است. اگرجنگ تایوان کلید نه خورد؛ سرنوشت طالبان به کدام سو می رود؟