-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۲, پنجشنبه

موتر قادربخشی ضبط شد/ بررسی بلند منزل وی هنوز نشده

   

گزارش می رسد که طالبان موتر قادر بخشی یکی از همکاران طالبان درسقوط پنجشیر را ضبط کرده اند. 

وی ظاهراً م وتر زرهی را به طور غیرقانونی خریداری کرده بود و آنان فکر کرده بودند که مال بیت المال است. بعضی گفته اند که موتر دولتی بود اما اسناد نداشت. این موتر زرهی یک بار در زمان اشرف غنی زیر بررسی قرار گرفته بود که به اثر پرداخت رشوه پس گرفته شده بود. اکنون چانس رشوه دهی مثل گذشته وجود ندارد. اسناد بلند منزل قادر بخشی نیز خلل دارد و امکان دارد در آینده طرف توجه طالبان قرار گیرد.