-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳, دوشنبه

خائن پنجشیری/ جاسوس شبکه حقانی و سپاه قدس درجنگ پنجشیر

 

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که شخصی به نام مدیرگل محمد خان ( صاحب عکس)  ساکن روستای درۀ پنجشیر به نماینده گی از شبکه حقانی، فعالیت های خرابکارانه و خائنانه یی را علیه مردم محل و مبارزان مقاومت ملی شروع کرده است. 

کانال ارتباطی گزارشنامه افغانستان می گوید که موصوف از کادرهای امنیت ملی است و زمانی رئیس کادر وپرسونل امنیت بود، بعد رئیس ادارۀ سوم شد و از سی سال به این سو به طور منظم با سپاه قدس ایران درافغانستان درارتباط است. اکنون به شبکه حقانی کار می کند و شاید از سوی سپاه قدس در میان شبکه حقانی پرتاب شده است.

مدیرگل محمد از افراد نزدیک به عارف سروری و دولت میرخان است. وی درنقش عامل دو جانبه جاسوسی، کمر مردم پنجشیر و دسته های مقاومت را خواهد شکست. بدین وسیله اطلاع ارجاع شده به نشر رسید. مفرزه های شکاری مقاومت ملی وظیفه دارد که شر او را از سر مردم کم کنند.