-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۴, چهارشنبه

سرنوشت نیرو های مقاومت در میدان جدید سرنوشت افغانستان


بخشی از مقالۀ جدید احمد ادریس رحمانی

یک تعداد زیاد دوستان پرسیدند که سرنوشت نیرو های مقاومت چه خواهد شد.  گرچه تا هنوز جواب به این سوال کمی پیش از وقت است چون نیرو های مقاومت تا هنوز نتوانسته اند کدام پیروزی را به نام شان رقم بزنند تا در معادلات جنگ و قدرت، طرف توجه یکی از کشور های مطرح قرار بگیرند؛ اما تحولات چند روز اخیر کم کم اشاره میکند که احتمالا این سرنوشت به کدام مسیر خواهد رفت.

 بیاییم بر سر اصل مساله که چطور افغانستان و بیرون شدن امریکایی ها میتواند به ساده گی تبدیل شود به فلیته انفجار جدال بر سر آسیای میانه.  

به محض بیرون شدن امریکایی ها و به قدرت رسیدن طالبان ما همه شاهد تکاثف ( تجمع یا چگالش) نیروی ها نظامی روسی - تاجکستانی و دیگر کشور های اسیای میانه در اطراف سرحدات افغانستان بودیم.  درعین زمان ما شاهد رژه رفتن انتحاری های طالبان هم در ولایت های بدخشان و تخار بودیم.  از آن گذشته با حمله بر پنجشیر متوجه شدیم که هیچ کشوری حتی امریکایی ها نخواستند این نیرو ها را حمایت بکنند.

سوال همه این بود که چرا؟

نکته در همین جاست.  می بینیم که با شکست و به انزوا کشیدن تاجک ها در افغانستان رئیس جمهور تاجکستان به طالبان و پاکستان مستقیم تهدید حملات نظامی به افغانستان را کرد.  حال مهم این نیست که تاجکستان چقدر از نظر نظامی مطرح است و چه خواهد کرد.  مهم اینست که اگر تاجکستان به جنگ همرای طالبان داخل شود روس ها عملا در مقابل چینی ها قرار خواهند گرفت. اگر روس ها کاری نکنند نه تنها که بیس های نظامی شان در معرض حمله قرار میگیرد بلکه کنترول سیاسی آسیاسی میانه را عملا برای نیروی های اسلام گرای تحت کنترول پاکستان از دست میدهند.  حتی اگر روس ها به دلایل مختلف نخواهند خود را همرای پاکستانی ها درگیر بسازند به محض آغاز بحران در آسیای میانه ایران و ترکیه همه به شدت در مقابل هم جبهه خواهند گرفت.  دلایل مختلف وجود دارد که در چنین یک وضعیتی سعودی ها و قطری ها برای کنترول اسلام گرایان این منطقه به رقابت شدید اغاز خواهند کرد.

این درست همان وضعیتی است که سازمان شانگهای ویا بهتر بگوییم متحدین نظامی چین را همه در مقابل همدیگر قرار میدهد. و درصورتی که چنین یک وضعیتی در همسایه گی چین آغاز گردد چینی ها به هیچ وجه برای فعلا دست به حملات نظامی به تایوان نخواهند زد.

بناءً در روز های آینده موقف گیری ها و روابط تاجکستان به نیرو های شمال و طالبان را جدی دنبال کنید.  قرار اینست که دیر یا زود طالبان با تجمع نیروی های انتحاری شان در شمال افغانستان پای تاجکستان را خواسته یا نا خواسته به یک جنگ نظامی بکشانند.  طالبان برعلاوه دلایل مخصوص پشتون های افغانستان از طرف حامیان شان هم به قدر کافی تشویق میشوند که به این مسیر حرکت کنند.  اگر دیدید که تاجکستان وارد معرکه شد از آن روز به بعد نیرو های مقاومت عملا به یک نیروی مطرح تبدیل خواهد شد و روس ها و تاجک ها به ناچار هرچه لازم باشد برای شان مهیا خواهد ساخت.

در این میان اگر طالبان شمه یی از سیاست بلد باشند، به هیچ وجه خس به بینی تاجکستانی ها و روس ها داخل نباید بکنند ولی مثلی که گفتم طالبان در مقابل خواست های کشور هایی که حامی شان بوده اند آن قدر هم قدرت مقاومت زیاد ندارند.  از طرف دیگر آنها به شدت زیرفشار اقتصادی هستند و به محض اینکه برای شان پولی هنگفتی برای رفتن به جنگ تاجکستان داده شود این جنگ را بدون کدام چون و چرا آغاز خواهند کرد.

در این روز ها رسانه های معتبر بین المللی به شدت مواظب انکشافات بین طالبان و تاجکستان هستند.  به طور مثال بحث های الجزیره بر سر این مساله را یک بار بشنوید. تا چند روز دیگر با درنظرداشت انکشافات جدید در اطرف سرحدات افغانستان با تاجکستان دوباره به این بحث برگشته و مساله را با در نظر داشت اتفاقات جدید بازرسی دوباره خواهیم کرد.

در ضمن چند روز دیگر اختلاف منافع قطری ها با ایرانی ها و سعودی ها را و در ضمن اختلافات جدید ترک ها با ایرانی ها و سعودی ها را به بررسی میگیریم تا منافع آن ها در آسیای میانه را برای خواننده گان عزیز بیشر قابل فهم بسازیم. 

سعودی ها به خاطری مطرح هستند که سه کشور ایران - قطر- و ترکیه دارند به سرعت موقف رهبری اسلام را از دست سعودی ها میگیرند و آنها ناچار به واکنش خواهند شد. درضمن ما میدانیم که در میدان های بازی بزرگ پاکستان خیلی وقت است به نماینده گی از منافع عربستان سعودی می جنگند. 

درضمن این را هم میدانیم که حتی اگر عربستان سعودی تصمیم بگیرد که رهبری دنیای اسلام را به این کشور ها واگذارد این سه کشور برسر این رهبری با هم به رقابت شدید خواهند پرداخت.  منتها در قدم اول احتمالا ترک ها و قطری ها متحد شده و ایران را ازمیدان بیرون خواهند کرد بعد از ان خودشان هم ناچار هستند برسر این کرسی باهم به رقابت بپردازند.

جزییات بیشتر را روز ها اینده یکی یکی روی هم خواهیم گذاشت.