-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۵, چهارشنبه

سفیران گریزی افغانستان را کدام مرجع تعقیب می کند؟


نجیب بارور

غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران قرار است فردا با چهارصدهزار دالر پول سفارت افغانستان به آمریکا فرار کند. از نهادهای حکومتی ایران تقاضا داریم که حین بیرون‌شدن سفیر از فرودگاه، مانع انتقال پول شوند. این پول، مربوط به مردم افغانستان است. 

اشتراک‌گذاری کنید!

شش ساعت بعد:

اطلاعی که چاشت منتشر کرده بودم تایید شد، امید است جلو دزدی هم گرفته شود. مصئونیت دیپلوماتیک باعث می‌شود که مطابق پروتکل‌های سیاسی بازرسی چندانی از سفرا نشود، قرار است غفور لیوال چهارصدهزار دالر پول بیت‌المال را از سفارت تهران به آمریکا انتقال دهد.