-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۶, جمعه

انجنیرعلی، نفرشبکه حقانی درمشهد لت و کوب شد

 گزارشنامه افغانستان ازمشهد خبر می دهد که انجنیرعلی یکی از فروشنده گان پنجشیر به لشکراجنبی، از سوی شماری از مقاومتچی ها لت وکوب شده است. خبرمی گوید که انجنیرعلی سابق رئیس امنیت نظامی، قاچاقچی معروف لاجورد و مواد مخدر، که درتسلیم دهی مردم پنجشیر به نیروهای طالبان دخالت داشت؛ به طورمشکوکی به ایران سفر کرده است. درحالی که کانال ارتباطی گزارشنامه افغانستان درکابل میگوید که طالبان، خانه، موتر و دیگرجایداد های انجنیرعلی را دست ناخورده و محترمانه حفظ کرده اند و قدر او را می دانند.

اما انجنیرعلی درمحضر شماری ازمقاومتچی های ساکن درمشهد با گستاخی وشماتت به تخریب احمد مسعود شروع کرد و او را فردی بی تجربه و جنگ طلب توصیف نمود که فوری با واکنش مقاومچی ها رو به رو شد و جمعی به پا خواسته و با پرتاب گیلاس و چاینک به سوی او، بروی حمله ور شدند. شاهد صحنه می گوید که باران دشنام های مستهجن ناموسی بروی باریدند و از آن جا طردش کردند. 

انجنیرعلی زمانی که درسفارت افغانستان درقطر کار می کرد؛ با شبکه آی اس آی و استخبارات امریکایی ارتباط داشت ادارۀ برون مرزی سپاه قدس حتماً بروی اشراف دارد. بنا برین امکان دارد که اداره اطلاعات سپاه درمشهد او را به گونه دیگری استفاده خواهد کرد.