-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲, یکشنبه

آفرین! سعادتی و محمدی از حکومت همه شمول راضی اند!


 طالبان می گویند حکومت ما همه شمول است و نیازی به تغییر و تبدل نیست. این تصویر را که دیدم، قانع شدم که راست می گویند. 
قناعت من ازبهر ان بود که عبدالعلی محمدی و اسدالله سعادتی با رضایت و لذت کنار یک وزیرازبیک تبار طالب ایستاده و عکس انداخته اند. گذشته ازین، آفرین به اسدالله سعادتی که اخیراً گفت که از هرفعالیتی که بوی جنگ بدهد خود داری می کنیم. 
مگر یک چیز یادش رفته اما به یاد طالبان مانده: او عبدالعلی محمدی از بقایای «دورۀ اشغال» هستند و تا هنوز رسماً دربرابر یک لبتاپ، بیعت خود را به امیرالمؤمنین آی اس آی اعلام نه کرده اند. 
آفرین دومی به سعادتی و محمدی ازین بابت که از عصرجدید کوچانیدن های کتله ای هزاره ها به کوهستانات و دشت ها از سوی امارت اسلامی، هیچ تشویشی ابراز نه کرده و همسویی با طالبان دارد. به این ترتیب، طالب چرا با این آدم های بی حاصل و بی خطر عکس نه گیرد؛ مگر با فرمانده علیپور بگیرد؟