-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

به سردرگمی تبلیغاتی درمقاومت ملی خاتمه دهیدفردی مالیخولیایی و منتسب به داعش، در فرانسه از نام مقاومت ملی، پیش چشم یک گروه از مردم، با تمجید از تروریزم بدتر از طالبان، لجن پراکنی می کند؛ اما جماعت حاضر بی خیال به سخنانش گوش می دهند. استدلال احمقانۀ فرد مذکور ظاهراً این است که داعش با فارسی زبان ها نزدیکی و سنخیت دارد. 

مقاومت ملی به علت کار عملیاتی مستمر و بیست سالۀ آی اس ای و پس از سقوط مؤقتی پنجشیر دریک وضعیت دشوار قرار دارد. کش و گیرهای گستردۀ سیاسی به هدف ایجاد اجماع عمومی علیه دشمن، به حدی همه را مصروف خود کرده است که میدان مانور را به دسته جات وهم زده و اغلب – دشمن – باز گذاشته است. 

مقاومت ملی نیاز دارد که عاجل از انفعال تبلیغاتی خارج شود. باید درعرصۀ تبلیغات سیاسی در داخل و خارج، بی درنگ مشی خود را به روش تکرار احسن، اعلام کرده و از هسته های مشکوک اطلاعاتی درین جا و آن جا که از نام مقاومت، به جای مقاومت، نفرت می افشانند؛ طی اعلامیه یی راه خود را جدا کند.