-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۲, دوشنبه

سرگین های گروه غنی را سرخود شان پاک کردیم!

ولاد بابا جانوف 

Пулат Бобожонов، کارمند ارشد فرودگاه ترمذ در یک سلسله توییت از انتشار گزارش روزنامه هشت صبح انتقاد کرده و گفته است که:

« گروه فراری همراه غنی، پس از رسیدن هواپیمای کوچک کشور امارات، ابتداء باسراسیمه گی بیک‌های دالر را به هواپیما بار زدند و همین‌که می‌خواستند خودشان سوار شوند، برای‌شان ایست دادیم و گفتیم: «فکر نمی‌کنید چیزی را فراموش کرده‌اید؟».

عاجل شروع کردند به بازشماری بکس‌های پول. گفتیم: 

«پیاده شوید و بکس‌های پول را هم فراورید». پیاده شدند و بکس‌ها را پایین کردند. به دست‌شان بیل و فرغون ( کراچی دستی) دادیم تا سرگین‌ ( فضله) هایی را که در اطراف چرخبال‌ها ریده بودند، به هواپیما بار بزنند. پس از چندین ساعت تلاش بی‌وقفه سرانجام موفق شدند تمام سرگین‌های تولیدشده را از فرودگاه پاک کنند.

ساعتی بعد، تمام سرگین‌های روفته‌شده از فرودگاه، به همراه مغز متفکر افغانستان و کارمندان پی‌پی‌اس با هواپیمای FJK۱۲۵۵ به سوی شهر ابوظبی پرواز کردند.

از صفحه روحانی