-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

اگرداعش دشمن طالب است چرا به طالب حمله نمی کند؟

 شایع ساخته اند که داعش، دشمن طالبان است. پس چرا به رهبران و تجمعات طالبان درشهر ها حمله نمی کند که می رود سراغ مسجد شیعیان؟ استقامت دهی افکار مردم در جهت غلط روان است. اویغوری ها در قیمومیت طالبان قرار دارند و هم اکنون درقرارگاه القاعده در زابل مستقر شده اند. این اویغوری که ظاهراً مساجد شیعیان را مورد حمله قرار می دهد، از کجا سبز می شوند؟ نکند مطابق توافق نامه اعلام ناشدۀ خلیلزاد و طالبان، عملیات جانبی به نام داعش نیز درراستای منافع مشترک امریکا و طالبان، به شبکه حقانی تفویض شده است؟ بنده درین مورد هیچ شکی ندارم که چنین است. کشانیدن پای روسیه و ایران به جنگ افغانستان و خنثی کردن راهبرد اقتصادی چین از اهداف اصلی است.