-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۹, یکشنبه

انتحار رسانه یی ذبیح الله مجاهد درکابل


هشدار ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به کشور های«جهان» تنها یک اشتباه سیاسی جدی نیست که امکان جبران آن به نحوی متصور باشد. تهدید وی به دنیا که هرگاه ما را به رسمیت نشناسید، برای تان«گران» تمام خواهد شد، درنوع خود، اعلام رسمی یک گروه ذاتاً دهشت افگن درعرصۀ رسانه است. اگر دور نرویم، انفجار حداقلی در سامانۀ ذهنی شش کشور آسیای میانه جمع ایران و روسیه است و تاوانی بس سهمگین خواهد داشت.