-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۶, پنجشنبه

کار اپراتیفی دکترعبدالله با شبکه حقانی!

 احمد ظاهر انوری  که سال ها به صفت تلفنچی دکترعبدالله فعالیت داشت و دیدارهای عبدالله را با مراجعان تنظیم می کرد؛ به دستور خود عبدالله، دو باره در کاخ سپیدار به حیث سکرتر یک مسوول طالبان قندهاری توظیف شده است. 

 دکترعبدالله به نظر خودش کار اپراتیفی انجام می دهد. با نصب ظاهر انوری در کاخ سپیدار، همه روزه از آمد و رفت مراجعان مطلع می شود و در ضمن از حال و هوای جلسات و این که چه چیزی در جریان است؛ آگاهی حاصل می کند و سرجمع گزارش ها را به وزارت خارجه امریکا حواله می دهد. عین همان کاری که زمانی خودش انجام می داد و تمامی جریانات درمحور شادروان احمد شاه مسعود را به وزارت خارجه امریکا گزارش می داد.