-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱, شنبه

نظام در دست تان بود؛ تحویل دادید؛ حالا مبارزه می کنید؟


احمد شکران نوری

 نقد اعلامیه شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی:

۱. اصلا نام جمهوریت و اسلامیت برای نامگذاری این شورا منتفی است چون اولاً سردمداران جمهوریت ۲۰ ساله چون آقای غنی، کرزی و تکنوکرات‌های غربی با رفتارهاى فرا قانونى و استبدادى هم‌ نظام را زیر سؤال بردند و هم به شکل بسیار ماهرانه و سیستماتیک تسلیم امارت نمودند و ثانياً اين اسلامگراهاى جهادى مانند آقاى قانونى، سياف، محقق و غيره بودند كه نه تنها اعمال غيراسلامى نظام را توجيه كردند بلكه خود دست به أعمال فرا قانونى و غير شرعى زدند كه اسلاميت و ديانت خود و نظام را در نظر مردم و جهانيان زير سؤال بردند. 

٢. وقتى در مقدمه از انحصارگرى، بى‌کفایتی، تک روی، فساد گسترده، معامله نامردانه، خیانت، بی نظمی، بی نظامی، فقر، سقوط، بیچاره‌گی، ناامنی و غیره موارد یادآوری شده خود این اعضای رهبری این شورا بنیان گذار این پدیده ها در جامعه افغانستان بودند و حتی در موارد یاد شده با همدیگر رقابت میکردند و در محافل خصوصی بر آنچه از ظلم و فساد بر مردم مظلوم روا میداشتند با افتخار یادآوری میکردند و قهقه کنان بر مظلومیت مردم میخندیدند و به سبب اشتراک در پروژه‌یی بنام جهاد خون، مال و ناموس مردم را غنیمت خود دانسته از هیچ ظلمی در حق مردم کوتاهی نمیکردند و در ارتکاب خیانت ملی سرسوزنی از غنی گروپ کوتاهی نکرده اند. 

در مورد عزم راسخ شورا برای ایجاد تحول در وضعیت مردم هیچ حسن نیتی دیده نمیشود چون اعضای شورا یک کتله از دزدان و مافیا هستند و زیر نام عزم راسخ برای تغیر وضعیت مردم در صدد سود جویی،‌ پروژه سازی و کسب حمایت برای ایجاد درآمد شخصی هستند. 

برنامه کاری سیاسی و نظامی شورا هم منتفی است چون وقتی اینها در بدنه نظام جمهوری سهم های بزرگ نظامی و سیاسی داشتند نتوانستند از مردم و حتی خود دفاع کنند حالا که نظام جنگی و سیاسی از هم پاشیده هویداست که هیچ کاری نمیتوانند و فقد در صدد تحمیق مردم هستند. 

۳. تلاش های سیاسی برای حل قضایای کشور دیگر برای گروه ط.البان معنی ندارد چون ط.البان حاکملن نظام خود ساخته خود هستند. امارت و مردم افغانستان این شیادها را خاینین ملی میداند. 

۴. تلاش های نظامی در صورت عدم منتج شدن پروسه سیاسی به یک راه حل نیز ممکن نیست چون جنگ مشروعیت میخواهد تا مردم برای آرمان جمعی مبارزه کنند و دست به سلاح ببرند؛ اکنون که محال است مردم برای منافع شخصی یک گروه مافیایی از جان خود مایه بگذارند تا از دست تروریستان نجات یابند و در دست مافیا قرارگیرند. 

از نظر مشروعیت جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری آمر صاحب احمد مسعود در جایگاه قوی مردمی و بین‌المللی قرار دارد که امید ازین فرصت عالی استفاده بهینه در عرصه سیاست ورزی و مقاومت مسلحانه صورت گیرد. 

در مورد ایجاد هیئت حقیقت یاب در مورد سقوط نظام قبلی باید گفت که عرض و عمق فاجعه آنقدر عریض و عمیق است که چنین شوراهای خیالی را در خود میبلعد و حتی حرف زدن درین موارد فرصت حیات را ازین جبون های تاریخ میگیرد .   

۵. خواست شورا از مردم برای ایستاده‌گی در برابر استبداد و تجاوز از جانب مردم قابل پذیرش نیست چون خود اعضای شورا عاملین این وضعیت وحشتناک هستند. 

۶. خواست شورا از کشورهای جهان برای به رسمیت نشناختن و فشار آوردن بالای امارت ط.البانی یک فکاههٔ خنده آور است سیاست خارجی کشورها را منافع داخلی تعین میکند نه خواست چهار عدد بازندهٔ فراری و خاینین ملی.

۷. خواست شورا از طالبان برای توقف کشتار های سیستماتیک، آزار و اذیت مردم و کوچ های اجباری یک حرف معقول و نیک است که این خواست تمام مردم افغانستان است و کدام حرف جدیدی نیست که شورا بیان کرده باشد.