-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

سخن داستایوفسکی شما را به یاد چی می اندازد؟

 انسان هر چه سیاه روز تر باشد یا قومی هر قدر زیر پا افتاده تر و بینواتر باشند امید اجر اخروی و رویای بهشت در در دلشان ریشه دار تر است. خاصه وقتی صدهزار مبلغ مذهبی مدام بر آتش این امید بدمند و منافع خود را در آن بجویند.

فئودور داستایوسکی

رمان جن زدگان صفحه 261