-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۴, سه‌شنبه

دکترعبدالله با بادیگاردهای قطعه بدری در کابل

 عصر روزجمعه گذشته دکترعبدالله به مارکیت داوودزی واقع درجاده وزارت خارجه کنار کتابخانه عامه ظاهر شد. یک گروه از قطعۀ بدری شبکه حقانی او را بدرقه کرده و درنقش بادیگاردهایش با او در حرکت بودند. به مغازه یی داخل شد و یک عینک و یک کمر بند خریداری کرد. مردم از دیدن چهره های خشن قطعه بدری پوزخند زده و چشم خود را از دیدن عبدالله می گریزاندند. هیچ کسی به دیدن صحنه علاقه نشان نداد.