-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

گسترش حملات برخانه های مردم

 عملیات شبانۀ طالبان بر خانه های مردم در تمامی نقاط کابل افزایش یافته است. بدعت هراسناک این گروه آن است که اغلب، شخص مورد نظر را پیش نظر زن و فرزندانش به قصد مرگ می زنند و خمیر می کنند. اوضاع درمجموع روند سریع یافته است.