-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۸, چهارشنبه

عامل پیروزی خلیلزاد، خائنان ما بودند


عبدالله پیمان

 اعمال و رفتارهای رذیلانه خلیلزاد که رفته رفته منتج به سقوط کشور و روی کارآمدن طالبان شد، عمدتاً محصول سه امر مهم اند: ۱- انگیزه های قومی-شئونیستی او ۲- وجود شرایط مساعد داخلی ۳- نقش عامل خارجی. از مسئله اول و سوم که تا اطلاع ثانوی! بگذریم، در بخش شرایط داخلی حوزه مقاومت به ویژه معامله گران ارزش فروش مقصر اصلی اند.

 اینها بودند که زمینه را برای مانور داخلی خلیلزاد فراهم آوردند. رفتارهای او در خلا و در عالم انتزاع صورت نمی گرفت، بلکه در دل سازوکارها و شبکه های مافیایی این حضرات انجام می پذیرفت. بدون حضور منفعلانه این ها در صحنه سیاست و رابطه ارباب-رعیتی که با او برقرار کرده بودند، ممکن نبود خلیلزاد کار را به اینجا بکشاند. 

لذا قبل از این که انگشت اعتراض را به سوی خلیلزاد نشانه برویم، یخه این معامله گران بی شرم را باید دست بیندازیم. مردم ما این قدر که از اینها ضربه خورده اند، از هیچ آدرس داخلی و بیرونی صدمه ندیده اند.