-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۷, جمعه

بقایای اشرف غنی مثل دُم بریده شدۀ اشرف غنی جداگانه تکان می خورند

 سفارت های مربوط به درغل بابا صدای خود را بلند کرده و ظاهراً خواستار کمک های بشردوستانه به افغانستان شده اند. بعد از دو ماه سکوت، به خیال خودشان دو باره عرض وجود کرده و اشرف حیدری سفیر غنی درسریلانکا به نماینده گی از حنیف اتمر و سفارت های یتیم شده، بیشتر به خود نمایی خود شان شروع کرده اند تا توجه طالب، یا جامعه جهانی را کسب کنند. بقایای غنی به هر درو دیوار می کوبند که خود را میراث دارهمان حاکمیت ضد مردمی وانمود کنند.

این تلاش ها به هیچ نتیجه مطابق میل بقایای درغل بابا منجر نمی شود. خود اتمر درجایی قایم شده و به بقایای دپلوماتیک دیکته می کند که از نام « جمهوری اسلامی افغانستان» سر خود را درهر مساله داخل کنند. با واگذاری قدرت به شبکه حقانی، هیچ مشروعیتی دیگر به نام جمهوری اسلامی افغانستان وجود ندارد. حتی چون به وضعیت با دقت بنگریم، اکنون با سه کلمه، سه دروغ رو به رو هستیم.

نه جمهوری، نه اسلامی، نه افغانستان، همه اش مصادره به مطلوب آی اس ای است.