-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۶, دوشنبه

طالبان و سرقت میلیونی از بندر حیرتان!

  

یک منبع معتبر به افغانستان اینترنشنال می‌گوید دو شب قبل بیش از ۱۵ میلیون افغانی از بانک بندر حیرتان دزدی شده و طالبان این سرقت میلیونی را به خاطر حفظ اعتبار خود، پنهان نگهداشته است.

تامین امنیت اداره گمرگ حیرتان بدست طالبان است، سرقت هم شبانه صورت گرفته، پس حیرت نکنید بگید دزد کیه؟