-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

امریکا تحویل داد، اروپا تاوان می دهد

 امریکایی ها، افغانستان را دو باره به تروریسم تحویل دادند. تاوانش را اروپایی ها می دهند. یک میلیارد یورو کمک غذایی و دارویی. نتیجۀ اقدام امریکا، سقوط امریکا در قعر بی اعتمادی جهانی و نتیجه اش برای افغانستان، فقر، بی حکومتی، فاشیسم، فشاربرزنان، تهدید و اشغال افغانستان و حتی اشغال اعلام ناشده ( طبق اظهارات بی پرده عمران خان) بود. 

کمک یک میلیارد یورویی اروپا برای آن است که خطرانفجار گرسنه گی و انفجار مهاجرت به اروپا را مهار کند. هیچ کشور اسلامی حاضر به کمک نیست. هیچ کس به طرف کعبه نمی رود؛ همه روز به کشورهای آباد و مسیحی اروپایی دارند. اما خطرانفجارافغانستان هنوز باقی است.