-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۴, شنبه

خانۀ کرزی- عبدالله درحفاظت سپاه قدس ایران


وقتی کابل به دست طالبان افتاد، کرزی و عبدالله زیرنظر گرفته شده بودند. 

 کرزی با ملا قیوم ذاکر  تماس میگیرد که امنیت خانه او و عبدالله را تأمین کند. او چرا به ملاذاکر رجوع کرده بود؟ به دلیل آن که ملا ذاکرقیوم از افراد خاص سپاه قدس ایران است نه ازاخلاص مندان شبکۀ حقانی. ذاکر فعلاً معاون وزیر دفاع هم تعیین شده است و شبکه حقانی ازین مشارکت دهی آگاهی دارد. این نشان می دهد که کرزی و عبدالله از قبل هم راستا با سیاست های ایران نیز کار کرده اند. «برادرانم» گفتن کرزی و «صلح معنا دار» عبدالله نقش چندانی در سقوط کابل نداشته است. خود این مهره های سوخته گیرافتاده اند.