-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۵, پنجشنبه

سناریوی مشکوکِ پسا خیانت در استانبول

ذبیح الله حسین خیل داماد امرالله صالح

 فردی که با حمدالله محب دست داده، ماهریعقوبی از اراکین امنیت ملی سابق است که فعلاً به شکل بسیار مرموز، سایه به سایه با امرالله صالح او را همراهی می کند. ماهریعقوبی همان کسی است که هنگام ترور قوماندان پیرامقل، ازطریق مخابره با قوای خارجی درتماس بود و برنامه را مدیریت می کرد. پیرام قل به وسیله یک طیاره بی سرنشین به هلاکت رسید.


ماهر  یعقوبی از ولایت وردک  رئیس اداره ۰۴۱ امنیت بود  و خسر پسر بچه  امراللع صالح است. به سرویس انگلیس کار می‌کند. اجنت با اعتماد انگلیس است سخت شراب نوش وزنباره است.  دخترش عروس پسر امرالله است که دختراصلی ماهر نیست بلکه یافته گی است. 


درهمین حال تدارکات یک جلسه تحت عنوان شورای مقاومت ملی دراستانبول به ابتکار امرالله صالح دراستانبول دردست انجام است. ذبیح الله حسین خیل داماد امرالله صالح که درقنسول سفارت افغانستان دراستانبول نیز هست؛ کارترتیبات و انتظام شورای مقاومت را پیش می برد. دقیقاً مشخص نیست که کدام یک ازسران و نخبه گان سیاسی فراری از اجماعی به رهبری صالح حمایت می کنند. ماهر یعقوبی احتمالاً نفر رابط وی با منابع خارجی است و شخصیت های مرتبط با مقاومت ملی پنجشیر او را فردی «خطرناک» توصیف کرده اند. علم ایزد یار تاجیکستان را ترک کرده و دو باره به ترکیه برگشته است. 

ماهریعقوبی با حمدالله محب