-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۶, پنجشنبه

اجنت خطرناک درپنجشیر/ عامل شهادت صد ها جوان پنجشیری

 

پیشقراولان مرگ و جنایت، آخر به کجا خواهد رفت؟

احمد فهیم منتظم، یکی دیگر از پیش قراول های شبکه حقانی در پنجشیر که سال ها زیر  ریش  رئیس امنیت درفعالیت بود و هفته وار با رئیس امنیت ملی ماهی خوری می کرد. فهیم  منتظم از حصارک پنجشیر زیر پوشش گروه حزب التحریر برای شبکه حقانی  کار می‌کرد.

پیش از حمله طالبان بر پنجشیر با تمام متولیان مدارس، مولوی ها و نیمچه ملا های پنجشیر  تک تک دیدار نموده و از آن ها خواسته بود با طالبان تسلیم شوید؛ به شما کار ندارند.
 این شخص پیشاپیش فهرست فرماندهان پنجشیر را تهیه و در اختیار شبکه حقانی  قرار داده بود. صد ها جوان توسط این جاسوس به طالبان  معرفی و شناسایی گردید که شهید و یا  زندانی شده اند. 
 گزارش مشعر است که این شخص به علت نزدیکی موقعیت حصارک با بولغین، طالبان را قناعت داده است تا باشنده های ناحیه گل زنگر را کوچ اجباری بدهند تا رابطه بین قوای مقاومت ملی و ساکنان گل زنگر قطع شود. خطر فعالیت های احمد فهیم منتظم ازین جهت بسیار خطرناک است که وی در رابطه به دستگیری، شناسایی وشکار جوانان مقاومت قدم به قدم شبکه حقانی را به خانه های مردم همراهی می کند. 
گزارش قضیه داده شد. مفرزه های ضد جاسوسی مقاومت ملی تدابیرخود را داشته باشند.