-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۴, شنبه

خشم سیاف برمولوی های طالبی


من چند سال پیش حکم شریعت در مورد انتحار و انغجار را مستند به آیات قرآنکریم و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودم.

در همان وقت یک تعداد افراد وگروها که مصروف همین جنایت های زشت و ناروا بودند از جایز بودن این عمل زشت و ناروا دفاع نموده و به من بد ورد گفته وصدها دشنام به آدرس من می فرستادند ومردم مظلوم مارا به صورت دوامدار به خاک و خون میکشاندند .

حال از آن ها می پرسم که فعلا نظر شان درمورد این جنایت ها چیست؟  آیا به فتوی و نظر قبلی خود پافشاری دارند یا فعلا نظر شان تغیر خورده .

آیا نمیدانند که حکم شریعت را به اساس خواهشات نفسی و مصالح شخص خود  چرخاندن وحرام را حلال و حلال را حرام دانستن بزرگترین جنایت است که در حق اسلام صورت میگیرد.

و سوال دیگرم اینست که آیا کمپ های تربیه افراد انتحاری بسته شده یا حال هم به کار خود ادامه میدهد .

و درین جا بار دیگر برین مطلب تاکید میورزم که هم ملت ما مظلوم است که در آتش چنین جنایت ها میسوزد و هم اسلام عزیزمظلوم است که چنین جنایتها ظلما به نامش براه می افتد.


عبدرب الرسول سیاف