-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۷, جمعه

محاکمه اشرف غنی کم کم محتمل می شود


فیاض بهرمان نجیمی نوشت: اشرف غنی را نباید آرام گذاشت، که مثل خفاشان در تاریکی از لانه اش بیرون می شود!

باید درباره ی وی اسناد جمع آوری و در یکی از  کشور ها به ویژه ایالات متحده آمریکا به دادگاه کشانیده شود!

خلیلزاد خطاب به دولت رسوا شدۀ بایدن می گوید: عامل اصلی سقوط یک بارۀ همه چیز درافغانستان، اشرف غنی بود.

بین این دو گفته،  یک رابطه وجود دارد. یعنی، گرایشات عمومی درمیان مردم افغانستان و محافل امریکایی به سمتی می رود که اشرف غنی را سرانجام از «لانه اش» بیرون کرده و به دادگاه علنی تحویل می دهند!