-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۲, پنجشنبه

چرا گزارش نرگس هورخش به درستی فهمیده نمی شود؟

من همیشه حین شنیدن یا دیدن گزارش نرگس هورخش از ترکیه، درجایگاه یک مخاطب احساس رضایت و آرامش نمی کنم.

چرا؟

اولش، تلاش ایشان برای تقلید ازگزارش گران ایرانی نا موفق است؛ اگرتقلیدش با دقت همراه باشد؛ بازهم قابل گذشت است.
 درکل، نرگس هورخش با سه نقص دست وپنجه می کند: حضور ذهنی درچیدمان واژه و سوژه ندارد. 

بین هریک یا دو کلمه، فاصله ای ی ی می اندازد. زور زده جمله می سازد. مهم تر این که خودش درتمامی لحظه هایی که گپ می زند؛ احساس آرامش ندارد معذب است. اصلاح این وضعیت به زحمت زیاد نیاز ندارد. ژورنالیزم دارای یک قاعدۀ کلیدی است: ساده گویی، ساده نویسی. یعنی این مسلک هنر ساده نویسی و ساده گویی منظم است.