-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۵, چهارشنبه

انتقال پیام شبکه حقانی به استاد عطا


 مکان وتاریخ این دیدار مشخص نیست. 
اما گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که شبکه حقانی به همه ای رهبران در تبعید، چراغ سبز برای تفاهم داده است. 
درین مساله جنرال جرأت یک واسطۀ مهم است. این عکس اگرتازه باشد، شکی نیست که به منظور انتقال پیام ملایم آی اس ای و شبکه حقانی به استاد عطا انجام شده است. 
طالبان درتلاش کشانیدن استاد عطا به افغانستان اند. جنرال جرأت را مأموریت داده اند تا پیام اطمینان را برایش برساند و مذاکرات مرحله به مرحله ادامه دارد.