-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۷, جمعه

عضو دفتراحمد مسعود، نفر شبکۀ حقانی بود!

 

رهبری جبهۀ مقاومت به بازرسی فعالیت های انجام شده، نیازمند است. 

مقاومت ملی افغانستان درشرایط جوشان بحران اعتماد و سرعت حوادث به میدان کشیده شد. از همین رو، اشتباهات و لغزش های زنجیره ای رخ داده است. 

این چهره مرموز عبدالله سدید نام دارد که در پهلوی احمد مسعود نشسته. سال ها اجنت شبکۀ حقانی بوده است. احمد بروی اعتماد کرده بود و به حیث معاون بخش امور دینی دفتروی کار می کرد و درهمه ای جلسات حضور می داشت.

عبدالله سدید اکنون یاور والی منصوبه طالبان برای ولایت پنجشیر است. کانال اطلاعاتی مقاومت ملی به تازه گی گزارش داده است که وی از اولین کسانی بوده که به دستور شبکه حقانی تحت پوشش همکاری با دفتراحمد مسعود وارد جریان بوده است. گزارش مشعر است که وی فعالیت های طالبان برضد نیروهای مقاومت ملی را درنقاط مختلف سمت و سو می دهد و از دستگیری و منکوب شدن جوانان هیچ خمی به ابرو نمی آورد. ادارۀ مبارزه با جنایت کاران داخلی درجبهه مقاومت او را درفهرست افراد تحت پیگرد قرار داده است.