-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

جهان، استقرارچین و پاکستان دربگرام را اجازه نمی دهد


جنرال بازنشسته هندی – جنرال بخشی- در تویترش نوشت:

چین – پاکستان تلاش دارند پایگاه هوایی بگرام را فعال بسازند. تخلیه این پایگاه از سوی امریکا حماقت بزرگی بود.  این پایگاه مجدداً برای حمله به نیروهای مخالف در پنجشیر و جاهای دیگر، فعال می شود. جهان نمی تواند چنین مداخله آشکار چین - پاکستان در افغانستان را تحمل کند. کافی است. بس است.