-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۸, چهارشنبه

مقاومت شوخی نیست!

با عطر قیمتی، ساعت دستی 25 هزاردالری، انگشترالماس و زمرد درانگشت، لمیده در بسترحریری دوبی، تصاویر قصرهای بی سرپرست مانده در مغز، هیچ شورای مقاومتی رنگ و معنا ندارد خصوصاً که آن مقاومت برای « جمهوری اسلامی افغانستان!» باشد.