-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

ذوب شدن کوماندوهای پاکستان و نفرات طالبان درپنجشیر آغاز شده است


پنجشیر نیوز گزارش کرد:طالبان در دره پیاوشت ولسوالی رخه ولایت پنجشیر تلفات سنگینی دیده اند، هرچند از رقم درست تلفات جانی طالبان ارقام در دست نیست اما باشندگان محل میگویند در جنگ های این دره طالبان از آغاز دره پیاوشت تا چمالورده با بمب های کنار سرک، حملات چریکی از دو استقاومت کوه و ضربات ثقیله تلفات زیاد را متقبل شدند.