-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲, یکشنبه

تفاوت بین مقاومت گران مجازی واحمد مسعود


 

اعلامیۀ بقایای حکومت اشرف غنی را دوبار خواندم. روحیۀ حاکم بر متن اعلامیه چنان است که اگر طالبان به اشارۀ پاکستان، اعلامیه نویسان را کمی «پیش بیا» کند؛ احتمال دارد اوضاع درجهتی پیش برود که مذاکره سیاسی جبهۀ «جمهوری اسلامی افغانستان»، با طالبان و جنگ شان با جبهۀ مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود باشد. 

شعار این ها مذاکره برای صلح است؛ موضع احمد مسعود، نخست پس گرفتن افغانستان، سپس، مذاکره با پاکستان است.