-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

حکمتیار: طالبان به دستگیری افراد ما شروع کرده اند

 گلبدین حکمتیار در خطبۀ نماز جمعه اعلام کرد که طالبان به دستگیری افراد حزب اسلامی ( شاخۀ حکمتیار) شروع کرده اند. وی گفت که من از هیچ حکومتی درگذشته حمایت نه کرده ام؛ اما امارت اسلامی را مورد حمایت قرار داده ام. حکمتیار گفت کسانی ازمیان طالبان که افراد او را دستگیر کرده اند، «طالب اصلی» نیستند و باید «تصفیه» شوند. 
حکمتیار درهمان خطبه جمعه به موضوع کمک های مالی کشور G20 نیز اشاره کرد و گفت: آن ها گفته اند که کمک ها مستقیم به طالبان تحویل داده نمی شود؛ بلکه ازسوی نهاد های بین المللی به مردم توزیع می شود.
حکمتیار درین رابطه به طالبان هشدار داد که این شرط وشروط اروپا به معنای نفی امارت اسلامی و ایجاد تدریجی یک «حکومت موازی» است. 

 گزارشنامه افغانستان درارتباط به گرفتاری افراد گلبدین اطلاع می دهد که یک دسته از افراد پنجشیری وابسته به گلبدین حکمتیار بعد از حمله بر پنجشیر، شبانگاه به همکاری شماری از افراد مربوط قریۀ سفید چهر ( طرفداران پهلوان احمد جان) سنگ آرامگاه مسعود بزرگ را شکسته بودند که طالبان با اقدامی سریع، آن را مرمت کرده و دو نفر را دستگیر کرده اند. فرمانده طالبان درسریچه اظهارداشت که شماری از افراد سنگ آرامگاه مسعود را پیش از رسیدن نیروهای امارت اسلامی شکسته بودند که دو نفرشان دستگیر شده اند.

گزارش شده که دو نفر مذکور ضمن آن که چند تن از افراد دیگر را قلمداد کرده اند؛ در جریان تحقیقات خویش اعتراف کرده اند که شخص حکمتیار پیش از حرکت آن ها به پنجشیر به آنان دستور داده بود که آرامگاه مسعود را انفجار بدهند؛ اما آنان به انفجار آرامگاه موفق نشده؛ درعوض سنگ ضریح را با کلند و کوبیدن سنگ های کلان، تخریب کرده اند. 

طالبان به نظر می رسد که حکمتیار را به عنوان عامل آشوب و بدنامی طالبان نشانی کرده اند.