-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۹, پنجشنبه

طالب: آدم های مثل فیض زلاند بزدل وبی غیرت بودند

 

اشاره: طالب ها عجیب اند!

به گزارش یک منبع از دانشگاه کابل، چند روز قبل که بر سر رئیس جدیدالتقرر  دانشگاه کابل اختلافات پیدا شده بود، یک تعداد نزد وزیرتحصیلات عالی از فیض زلاند و چند تن از اساتید دانشگاه مربوط جمعیت اصلاح تعریف کرده بود که اگر رئیس دانشگاه و رئیس های دانشکده ها شوند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالب ها به صراحت برای شان گفته بود که شهرنشینان که دعاگوی ما بودند مؤمنین  بزدل و بی غیرت بودند که مرد آمدن به سنگر  نبودند و فقط با دعای شان می‌خواهند صاحب چوکی شوند که در خواب هم نخواهند دید. بروند دعای شان را کنند.