-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۲, دوشنبه

طالبان و جهان

 امین احمدی

مشکل اصلی کشورهای غربی با طالبان این است که آنان به لحاظ امنیتی (ارتباط با تروریزم بین المللی ) به حکومت تحت رهبری طالبان اعتماد نمی‌توانند، آن‌ها می‌خواستند در نتیجه صلح، طالبان بخشی از یک سیستم باشند نه مالک آن و اکنون طالبان مالک سیستم است. 

این واقعیت برای جهان به یک کابوس وحشتناک تبدیل شده است.

  لذا به این زودی افغانستان تحت رهبری طالبان از تحریم و انزوا خارج نخواهد شد، دقیقا  به همین دلیل کمک‌های بشردوستانه را به منظور مقابله با بحران انسانی ناشی از سقوط و تحریم، به عنوان  یک برنامه اصلی برای افغانستان، روی دست گرفته‌اند. 

به رسمیت شناختن طالبان لزوما به معنای خروج افغانستان از انزوا نیست. البته طالبان و پاکستان نیز اهرم‌هایی در دست دارند که به عنوان واقعیت صحنه افغانستان و کنترل تروریسم مطرح می‌کنند و می‌خواهند با استفاده از آن‌ها غرب را متقاعد به قبول طالبان کنند، اما غربی ‌ها می‌گویند با استفاده از تکنالوژی با تروریسم مبارزه می‌کنند، به طالبان باج نمی‌دهند. ببینیم چه می‌شود؟