-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۹, دوشنبه

به جای مزاحمت به همایون، بروید خط اول بجنگید!


بگذارید همایون کارو زنده گی کند. گورهای دسته جمعی را نگاه کنید و راه مبارزه بسنجید. اگر اراده و انگیزه دارید بروید خط اول با طالبان بجنگید! خائنان پنجشیری را شکار کنید.

کاپی از صفحه همایون افغان

 آیا من طالب شده ام ؟ 

بازهم از پیروان آمر صاحب معذرت میخواهم

۱ من و هر خبرنگار دیگر مجبور و مکلف هستند که از حکومت که در قدرت هستند اجازه تهیه خبر و گزارش بگیرند. 

۲همان طور که در حکومت قبلی توسط پولیس ملی امنیت  ما تامین میشد حالا توسط طالبان میشود.

۳ من اگر از طالبان فاصله بگیرم تو اگر فاصله بگیری نتیجه چی میشود؟ 

ترس و هراس و فرار و نا امیدی

۴ من از میدان هوایی در آغازین روز حکومت امارت اسلامی گزارش تهیه کردم تا مردم وحشت نکنند فرار نکنند از بال طیاره آویزان نشوند 

۵ این من بودم که با طالبان سر شوخی و مزاح را باز کردم تا آنان نیز روحیه جنگ را فراموش کرده با روحیه و فضای جدید آشنا شوند 

۶ من بودم سخت ترین و خطرناک ترین سوالات را از طالبان پرسیدم مثل حملات انتحاری و استشهادی 

۷ من بودم با تهیه گزارش گفتم که در پنجشیر جنگ نیست خانه های خود را رها نکنید و آواره نشوید 

اما مردم هنوز هم فرار میکردند. 

۸ من بودم از خانه های رهبران سیاسی ویدیو گرفتم تا در آینده اگر چیزی از خانه هایشان کم شد مطابق به ثبوت که در ویدیو های من است طالبان پاسخگو باشند

۹ من بودم به خبرنگاران در اولین روز آمدن طالبان روحیه دادم که بازهم کار کنند و خبر رسانی نمایند.

۱۰ اگر من نمی بودم شناخت که امروز از طالبان دارید را میداشتید ؟ تصویر که امروز از افغانستان میبینید را می دیدید ؟ 

من طالب نشدم من از حاکم یک منطقه باید اجازه بگیرم. 

من اگر اسرائیل هم بروم که گزارش تهیه کنم مجبور هستم از حکومت اسرایل اجازه بگیرم.

چه گونه ممکن است که هم با حاکمنان جنگ کنم و هم بگویم امنیت مرا بگیر و اجازه و تهیه گزارش بده ؟ 

من طالب نشدم من خبرنگار بی طرف و مردمی هستم، من حقایق را به تصویر میکشم در قالب گزارش شهری 

من اگر روزی بتوانم با محترم احمد مسعود مصاحبه کنم بازهم مجبور هستم از احمد مسعود اجازه بگیرم و همرایش به نیکی و محبت حرف بزنم.

حرف زدن با طالبان و شوخی و خنده با آنان جرم نیست. 

خندیدن ما در مرقد قهرمان ملی بالای  حرف مولوی صاحب بود نه بالای متوفا اگر خنده بالای قبر میبود من کافر نه بلکه گناه کار میشدم اما خنده ما در ویدیو ببینید بالای حرف مولوی صاحب  بود.