-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۵, پنجشنبه

روسیه و ایران با رویکردی متفاوت دربرابر طالبان

  سیرگی لاوروف دریک نشست خبری با وزیرخارجه ایران به طالبان کارخانه گی داد و گفت: ازطالبان میخواهیم بدون هیچ سازش ومعامله یی با تروریسم مبارزه کنند.

روسیه و ایران درآوردن طالبان به صحنۀ قدرت نقش بازی کردند. حالا که پای امریکا و ناتو از منطقه کنده شد، لحن دوستانۀ روسیه و ایران نیز نسبت به طالبان تغییر کرده و صبغۀ امر ونهی به خود گرفته است. به کارگیری کلمات « بدون هیچ سازش ومعامله» به این معناست که روسیه و ایران دیگر به وعده های طالبان برای مبارزه با داعش، القاعده و ده ها گروپ تروریستی دیگراطمینان ندارند و رسماً برای شان خط و نشان می کشند. به نظرمن آیندۀ نظریات روسیه و ایران بیشتر ازین نیزتغییر خواهد کرد؛ زیرا، طالب پدیده یی قایم بالذات است و تغییر ناپذیر. طالب، قادربه تعدیل و تغییردررفتار وماهیت خود نیست.

ایستاده گی مردم علیه طالب روز به روز ملموس ترشده و درصورت پیشروی های جبهه مقاومت ملی، بحث مهار و حذف طالب دردستورکار قرار می گیرد. آن ها می دانند که انتخاب طالب به حیث عامل ثبات درمنطقه، انتخاب درستی نیست.