-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۶, دوشنبه

حاجی الماس به جرمنی رسید

 خبردریافتی تازه مشعر است که حاجی الماس زاهد سازمانده ارتباط با قوماندانان خائن پنجشیری، نه به ایران بلکه اول پاکستان و سپس جرمنی رفته است. بنا برین از تفاوت در گزارش اول با دومی پوزش می خواهیم. 

الماس یک هفته قبل از رفتنش به شماری از معامله گران و مافیای شمالی و پنجشیر ویزای ایران و پاکستان گرفت و دربدل آن از هریک 2500 دالر اخذ کرد. با آن که از بودجه موجود پسرحقانی برداشت می کرد از هر ویزا پول گرفت. الماس پیش از سقوط پنجشیر به قوماندانان پنجشیر گفته بود که بعد از تسلیم دهی پنجشیر به هرجایی که ویزه بخواهید برای تان می گیرم. گل حیدر و صمد خاواکی همراه دو بچه بی ریش گل حیدر به ایران فرستاده شدند. به آخرین کسی که الماس ویزه گرفت مولانا قربان ( مولانا فرید) از سخنگویان اشرف غنی بود.